Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/PR/2020 nákup meracieho zariadenia 11 880,00 s DPH 22.12.2020 PSM Delta s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/EU/2020 Zmluva o poskytovaní služieb 14.50/hod s DPH 27.11.2020 Mgr.Alexandra Mihalová - CASSIEN SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/EU/2020-1 Zmluva o poskytovaní služieb 14.50/hod s DPH 27.11.2020 Mgr.Alexandra Mihalová - CASSIEN SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva Z-00046658/2019 Dodatok č.1 el.energia s DPH 10.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 8/TEČ/2020 Dohoda o spolupráci s DPH 30.10.2020 CSS Slniečko SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 01/2020 Zmluva o dielo 52 645,44 s DPH 08.10.2020 Kalorim s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva OZ06/2020 Obchodná zmluva s DPH 25.09.2020 Milan Delinčák Bukov v.o.z. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 01/2020 Obchodná zmluva s DPH 25.09.2020 Oľga Mintachová SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva OZ02/2020 Obchodná zmluva s DPH 25.09.2020 Buchta Rudolf SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva OZ03/2020 Obchodná zmluva s DPH 25.09.2020 Libexs.r.o SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva OZ05/2020 Obchodná zmluva s DPH 25.09.2020 Kysucké pekárne a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva OZ04/2020 Obchodná zmluva s DPH 25.09.2020 Uni City Servicespol. s r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
VO: Podlimitná zákazka 2/2020 e-lerningové vzdelávanie 18 750.00 s DPH
Protokol_zakazky_c6613.pdf
21.09.2020 06.10.2020 31.12.2020 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 3/2020 Meracie zariadenie s DPH
Meracie_zariadenie.docx
21.09.2020 06.10.2020 10-11/2020
VO: Podlimitná zákazka 003 Notbook 20 150.00 s DPH
VOnotebook.pdf
verejná súťaž 21.09.2020 05.10.2020 30.11.2020 21.09.2020 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
Zmluva 5/TEČ/2020 Licenčná zmluva 315,00 bez DPH 07.09.2020 Tendernet s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 6/TEC/2020 Licenčná zmluva 315,00 bez DPH 04.09.2020 Tendernet s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
VO: Podlimitná zákazka 1/2020 SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou rekonštrukcia plynovej kotolne hlavnej budovy školy 65 661.51 s DPH
Vyzva_SOS_DaS_-_kotolna.pdf

NOVY_LIST_SKOLY__.doc
verejná súťaž 27.08.2020 07.09.2020 15.12.2020 07.09.2020
Zmluva OPĽZ/134/2020 Poskytnutie nenávratného finačného príspevku 269 468,63 s DPH 14.08.2020 MŠVVŠ SR SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 7/TEČ/2020 Dohoda o pristúpení s DPH 31.07.2020 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3669
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk