Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 2123/DFB s DPH 30.09.2011
Faktúra 2132/DFB s DPH 01.01.1970
Faktúra 2131/DFB s DPH 01.01.1970
Faktúra 2130/DFB s DPH 01.01.1970
Faktúra 2129/DFB s DPH 14.10.2011
Faktúra 2128/DFB s DPH 13.10.2011
Faktúra 2127/DFB s DPH 12.10.2011
Faktúra 2126/DFB s DPH 07.10.2011
Faktúra 2125/DFB s DPH 06.10.2011
Faktúra 2124/DFB s DPH 03.10.2011
Faktúra 2122/DFB s DPH 30.09.2011
Faktúra 2133/DFB s DPH 21.10.2011
Faktúra 2122/DFB2 s DPH 30.09.2011
Faktúra 2121/DFB s DPH 27.09.2011
Faktúra 2120/DFB s DPH 26.09.2011
Faktúra 2120/DFB2 s DPH 26.09.2011
Faktúra 2119/DFB s DPH 22.09.2011
Faktúra 2118/DFB s DPH 20.09.2011
Faktúra 2117/DFB s DPH 20.09.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3666
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk