• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
  Faktúra 2110/DFB s DPH 18.07.2011 10.07.2011
  Faktúra 2118/DFB s DPH 20.09.2011 22.09.2011
  Faktúra 2117/DFB s DPH 20.09.2011 22.09.2011
  Faktúra 2116/DFB s DPH 19.09.2011 21.09.2011
  Faktúra 2115/DFB s DPH 13.09.2011 15.09.2011
  Faktúra 2114/DFB s DPH 08.09.2011 10.09.2011
  Faktúra 2113/DFB s DPH 05.09.2011 07.09.2011
  Faktúra 2112/DFB s DPH 05.09.2011 07.09.2011
  Faktúra 2111/DFB s DPH 05.09.2011 07.09.2011
  Faktúra 2111/DFB2 s DPH 08.09.2011 10.09.2011
  Faktúra 2109/DFB s DPH 15.07.2011 17.07.2011
  Faktúra 2120/DFB2 s DPH 26.09.2011 28.09.2011
  Faktúra 2108/DFB s DPH 08.07.2011 10.07.2011
  Faktúra 2107/DFB s DPH 08.07.2011 10.07.2011
  Faktúra 2106/DFB s DPH 08.07.2011 10.07.2011
  Faktúra 2105/DFB s DPH 06.07.2011 06.07.2011
  Faktúra 2104/DFB s DPH 30.06.2011 02.07.2011
  Faktúra 2103/DFB s DPH 28.06.2011 30.06.2011
  Faktúra 2102/DFB s DPH 27.06.2011 29.06.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3734
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk