• KONZULTAČNÝ DEŇ PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ŠKOLY

    •  


     1. Konzultačným dňom pre zákonných zástupcov žiakov školy je prvý pondelok v mesiaci v čase 14.00 – 15.00 hod. Ak je v prvý pondelok mesiaca pracovné voľno, potom platí ďalší pondelok v mesiaci.
     2. Zákonný zástupca žiaka si môže dohodnuť osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami školy. Tel: 041/4385337
     3. Žiak školy si môže dojednať konzultácie po dohode s pedagogickým zamestnancom.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk