• Predstavenie školy

   • Korene vzniku školy siahajú do 80-tych rokov:

    ·  1. 9. 1986 bolo zriadené SOU drevárske pri Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou

    ·  1. 9. 1991 sa SOU drevárske Krásno nad Kysucou oddelilo od Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou a prešlo pod Ministerstvo hospodárstva SR

    ·  1.9. 2001 prešlo SOU drevárske Krásno nad Kysucou pod Žilinský samosprávny kraj s názvom "Združená stredná škola drevárska"

    ·  1.9.2008 Stredná odborná škola Krásno nad Kysucou

    ·  1.1.2009 Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou

    ·  1.9.2013 Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

     

    Virtuálna prehliadka školy GOOGLE INTERIÉR

   • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

   • absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní pracovať ako riadiaci, marketingoví a obchodní pracovníci v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, môžu pokračovať na VŠ. /odbor je určený pre dievčatá a chlapcov/

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • 3656 K operátor stavebnej výroby

   • pripravuje absolventov s odbornými a teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Absolventi získajú výučný list a maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve

   • absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní pracovať ako riadiaci, marketingoví a obchodní pracovníci v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, môžu pokračovať na VŠ. /odbor je určený pre dievčatá a chlapcov/

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

   • absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, sú schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a   zužitkovania a zneškodňovania odpadov

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • 3370 H čalúnnik

   • absolvent je schopný uplatniť sa v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác, čalúnenia dopravných prostriedkov, v sériovej alebo individuálnej výrobe.

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • 3675 H maliar

   • absolvent vykonáva činnosti súvisiace s povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších častí stavby, údržby a opravy budov, povrchovú úpravu výrobkov, jednoduché murárske, betonárske a izolatérske práce.

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • 3663 H tesár

   • absolvent je schopný ručne i strojovo opracovávať drevo, sadrokartón. Vie zhotovovať drevené a ľahké kovové lešenia, plošiny a debnenia, nosné tesárske konštrukcie.

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • 3355 H stolár

   • absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a montážou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných výrobkov z dreva a drevných materiálov.

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • 3661 H murár

   • absolvent sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy a vykonávať murárske práce.

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • ŠPORT NA ŠKOLE

   •  

     

     

    Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk