• PhDr. Karin Bugalová
   • PhDr. Karin Bugalovázástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
    bugalova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Alena Buchtová
   • Ing. Alena Buchtovázástupkyňa riaditeľa pre technicko – ekonomické činnosti
    buchtova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Peter Kubiš
   • Mgr. Peter Kubišzástupca riaditeľa pre TV
    kubis@sosdskrasno.skWeb stránka
   • Ing. Oľga Časnochová
   • Ing. Oľga ČasnochováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
    casnochova@sosdskrasno.skWeb stránka
   • Mgr. Mária Gavenčiaková
   • Mgr. Mária GavenčiakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    gavenciakova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Renáta Grapová
   • Ing. Renáta GrapováUčiteľka
    grapova@sosdskrasno.skWeb stránka
   • Ing. Ľuboš Jakubík
   • Ing. Ľuboš JakubíkUčiteľ
    jakubik@sosdskrasno.sk
   • Ing. František Kašuba
   • Ing. František KašubaUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.B
    kasuba@sosdskrasno.skWeb stránka
   • Ing. arch. Beáta Kontrišová
   • Ing. arch. Beáta KontrišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
    kontrisova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Vlasta Kozáková
   • Mgr. Vlasta KozákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
    kozakova@sosdskrasno.sk
   • PhDr. Lenka Kučáková
   • PhDr. Lenka KučákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    kucakova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Stanislav Kuljovský
   • Ing. Stanislav KuljovskýUčiteľ
    kuljovsky@sosdskrasno.skWeb stránka
   • Mgr. Miroslav Kupčuljak
   • Mgr. Miroslav KupčuljakMajster
    kupculjak@sosdskrasno.sk
   • Ing. Katarína Slížová
   • Ing. Katarína SlížováUčiteľka
    kuricova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Jana Majtanová
   • Ing. Jana MajtanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
    majtanova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Dagmar Mečárová
   • Mgr. Dagmar MečárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    mecarova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Ivana Nistlerová
   • Ing. Ivana NistlerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    nistlerova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Marián Ondrúšek
   • Mgr. Marián OndrúšekUčiteľ
    ondrusek@sosdskrasno.sk
   • PaedDr. Ján Pitoňák, PhD.
   • PaedDr. Ján Pitoňák, PhD.Učiteľ
    pitonak@sosdskrasno.skWeb stránka
   • Ing. Anna Rebrošová
   • Ing. Anna RebrošováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
    rebrosova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Eva Sýkorová
   • Mgr. Eva SýkorováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.Ad
    sykorova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Eva Zaťovičová
   • Ing. Eva ZaťovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
    zatovicova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Michaela Klieštiková
   • Ing. Michaela KlieštikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.Ad
    kliestikova@sosdskrasno.sk
    • Nadpis

    • Kontakt

     Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

     Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

     Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

     Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                 č. 1642

                                 023 02 Krásno nad Kysucou

     Telefón:               041 4385337

     Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

     Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk