• Komu je škola

  radosťou, pre toho

  je život šťastím.

   

 •  

  Každý žiak musí pri nástupe do školy priniesť Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (tlačivá sú v prílohe). Ak nemáte možnosť dotazník si vytlačiť, žiak si ho vypýta od triedneho učiteľa 2.9. pri otvorení šk. roka.

  Príloha 4.docx

  Príloha 5.docx

  Vstup do budovy školy bude povolený len s rúškom, pri vstupe do školy si každý dezinfikuje ruky. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


  EU projekt

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

   


  Čo je Preukaz žiaka ISIC/EURO<26?

   


  Virtuálna prehliadka školy GOOGLE INTERIÉR

   
   

  • SpurtCAM
  • Snowparadise Veľká Rača Oščadnica
  • GOOGLE interiér
  • ZAkraj
  • Instagram SOŠ DaS Krásno nad Kysucou
  • Drevársky magazín
  • GS SOFT
    • Nadpis

    • Kontakt

     Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

     Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

     Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

     Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                   č. 1642

                                   023 02 Krásno nad Kysucou

     Telefón:               041 4385337

     Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

     Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk