PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2 81
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
PhDr. Karin Bugalová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 95
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60
Ing. Alena Buchtová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 75
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Peter Kubiš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 101
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Ing. Oľga Časnochová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 95
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Mária Gavenčiaková Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 189
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Renáta Grapová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 64
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Ľuboš Jakubík Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 63
AutoCad v školskej praxi 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Ing. František Kašuba Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 64
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. arch.Beáta Kontrišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 51
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4
Mgr. Vlasta Kozáková Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12 96
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PhDr. Lenka Kučáková Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 68
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Stanislav Kuljovský AutoCad v školskej praxi 10 72
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Miroslav Kupčuljak Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Jana Majtanová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 102
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Ivana Nistlerová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 78
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Marián Ondrúšek Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 65
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14 70
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Bc.Peter Raždík Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Anna Rebrošová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 65
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Exel v praxi 8
Mgr. Eva Sýkorová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 109
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60
Mgr. Peter Šurina Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 77
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
AutoCad v školskej praxi 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Peter Šustek Liate podlahy 8 67
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2023
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk