PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 81
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
PhDr. Karin Bugalová Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60 95
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Alena Buchtová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 75
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Peter Kubiš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 101
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Ing. Oľga Časnochová Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35 95
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Gavenčiaková Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 189
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Renáta Grapová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 64
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Ľuboš Jakubík Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 63
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
AutoCad v školskej praxi 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. František Kašuba Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 64
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. arch.Beáta Kontrišová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 51
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Vlasta Kozáková Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 96
Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PhDr. Lenka Kučáková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 68
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Stanislav Kuljovský Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 72
AutoCad v školskej praxi 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Miroslav Kupčuljak Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Jana Majtanová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Ing. Ivana Nistlerová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 78
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Mgr. Marián Ondrúšek Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 65
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 70
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14
Bc.Peter Raždík Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Anna Rebrošová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 65
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Exel v praxi 8
Mgr. Eva Sýkorová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 109
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Peter Šurina Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 77
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15
AutoCad v školskej praxi 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Peter Šustek Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 67
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Liate podlahy 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2024.0.1457 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2024
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk