• IV. A

    • Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky MS 2022    
     Trieda: IV. A Kód/odbor: 
     3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
     3656 K operátor stavebnej výroby
     Forma: a - praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy  
     Dátum: 4.5. - 6.5.2022      
     Miesto: dielne OVY          
     Začiatok: 4.5.2022 o 7:00 hod. - preškolenie BOZP      
     P.č. Meno Priezvisko Odbor       
          
     1 Miroslav Bazger 3341 K      
     2 Matej Budoš 3341 K      
     3 Daniel Fikoczek 3341 K      
     4 Denis Horák 3341 K      
     5 Richard Kvak 3341 K      
     6 Dominik Nath 3341 K      
     7 Tomáš Srogoň 3341 K      
     8 Radoslav Sýkora 3341 K      
     9 Tibor Syrovatka 3341 K      
     10 Martin Tvrdý 3341 K      
     11 Emil Deák 3656 K      
     12 Jakub Jurák 3656 K      
     13 Marián Kľučka 3656 K      
     14 Erik Kubla 3656 K      
     15 Frederik Kupka 3656 K      
     16 Matej Podmanický 3656 K      
     17 Milan Rusnák 3656 K      
     18 Tomáš Urbánek 3656 K      
        
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk