• IV. A

    • Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky MS 2023    
     Trieda: IV. A Kód/odbor: 
     3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
     3656 K operátor stavebnej výroby
     Forma: a - praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy  
     Dátum: 3.5. - 5.5.2023      
     Miesto: dielne OVY          
     Začiatok: 3.5.2023 o 7:20 hod.      
     P.č. Meno Priezvisko Odbor       
          
     1 Patrik Cesnek 3341 K      
     2 Pavol Holubčík 3341 K      
     3 Ján Jarabica 3341 K      
     4 Dávid Kvak 3341 K      
     5 Matej Mečár 3341 K      
     6 Marek Olbert 3341 K      
     7 Michal Strenitzer 3341 K      
     8 Marek Brňák 3653 K      
     9 Patrik Chreno 3654 K      
     10 Daniel Kotuľa 3655 K      
     11 Tomáš Kyzek 3656 K      
     12 Michal Maráček 3656 K      
     13 Kristián Maslík 3656 K      
     14 Jakub Pavlík 3656 K      
     15 Timotej Saček 3656 K      
     16 Patrik Stolárik 3656 K      
     17 Sebastián Šurkala 3656 K      
     18 Markó Vojtuš 3656 K      
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk