• Nepedagogickí zamestnanci

   • Anna Čimborová

    Anna Kubušová

    Mgr. Margita Slížová

    Edita Mahútová

    Mária Lepiešová

    Mgr. Ján Palko

    Mgr. Zlatica Kolembusová

    Oľga Palková

    Viera Blahovcová

    Vladimír Urbánek

    Janka Zuzčáková

    Anna Vojtášová
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk