• Výsledky prijímacie konania 2018/2019

    • PORADIE ŽIAKOV PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

     po prvom kole

      

     školský rok 2018/2019

      

     Odbor: 3341 K – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     ODNV58

     77,98

     1

     ODNV52

     72,85

     2

     ODNV57

     72,80

     3

     ODNV61

     69,03

     4

     ODNV62

     68,4

     5

     ODNV50

     65,95

     6

     ODNV55

     59,48

     7

     ODNV56

     55,60

     8

     ODNV60

     54,63

     9

     ODNV59

     39,98

     10

     ODNV51

     30,40

     11

      

     Odbor: 3656 K – operátor stavebnej výroby

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     OSV60

     85,50

     1

     OSV67

     62,9

     2

     OSV64

     54,15

     3

     OSV66

     51,45

     4

     OSV63

     51,05

     5

     OSV69

     50,03

     6

     OSV65

     44,6

     7

     OSV61

     42,60

     8

     OSV68

     40,93

     9

     OSV62

     40,40

     10

      

     Odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     MANŽ74

     68,18

     1

     MANŽ71

     64,20

     2

     MANŽ76

     62,80

     3

     MANŽ70

     58,25

     4

     MANŽ78

     57,30

     5

     MANŽ73

     52,13

     6

     MANŽ77

     45,13

     7

     MANŽ75

     28,23

     8

      

      

     Odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     TŽP88

     85,93

     1

     TŽP81

     82,95

     2

     TŽP86

     77,05

     3

     TŽP84

     74,95

     4

     TŽP87

     73,33

     5

     TŽP85

     70,9

     6

     TŽP82

     62,25

     7

     TŽP80

     35,68

     8

     TŽP83

     31,7

     9

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk