• Výchovný poradca

    • Výchovná poradkyňa: Ing. Jana Majtanová

     Konzultačné hodiny: utorok od 9.30 - 13.45 hod. V prípade akútnej potreby kedykoľvek.

     Kabinet výchovného poradcu.

     Kontakt: majtanova@sosdskrasno.sk

     Slová  výchovného poradcu žiakom :

     Mohlo by sa zdať, že úlohou VP je pomáhať len problémovým žiakom, opak je pravdou. Súčasťou vzdelávania by nemali byť len nadobudnuté vedomosti, ale aj získanie schopností a zručností vlastným pričinením. Poznávaním svojich silných a slabých stránok môžeme neustále svoje schopnosti rozvíjať a cieľavedome sa tak pripravovať na svoje budúce zamestnanie, pretože ako hovoril

      Maxim  Gorkij:

      „Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.!

      Preto, aby naši žiaci boli všetci šťastní, treba si osvojiť niekoľko zásad:

     Zopár dobrých rád AKO  SA  SPRÁVNE  UČIŤ !

     Čo sa odporúča:

     • najlepšie medzi treťou a piatou hodinou poobede, keď vrcholí schopnosť sústredenia
     • učiť sa dá aj medzi siedmou a ôsmou večer, schopnosť sústrediť sa je však slabšia
     • vo vlastnej izbe alebo aspoň kútiku, bez rušivých momentov
     • pravidelne, asi hodinu až hodinu a pol denne
     • text si raz – dvakrát prečítať
     • po doučení si povedať nahlas osvojenú látku
     • robiť si v škole kvalitné poznámky
     • počas učenia si robiť prestávky ako v škole

      

     Čo sa neodporúča:

     • učiť sa tesne pred spánkom
     • učiť sa v rušivom prostredí  (zapnutý televízor, návšteva)
     • kričať na žiakov, keď nechápu
     • odkladať si učivo a úlohy na poslednú chvíľu
     • učiť sa najskôr obľúbené predmety a až potom náročné či neobľúbené, neostane už na ne energia
     • robiť si najskôr domáce úlohy zo všetkých predmetov a potom sa učiť. Lepšie je urobiť si úlohu a hneď sa z daného predmetu aj naučiť

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk