Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/2021 Prevod správy majetku 2 499,00 s DPH 23.08.2021 Stredná odborná škola technická Čadca SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/NI/2021 nájom ihriska 8.30/hod s DPH 26.07.2021 Športoví Mimoni OZ SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 4/PR/2021 Kúpna zmluva 32 710,92 s DPH 15.06.2021 Novatech s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2021 Konvektomat s príslušenstvom 5 200,00 s DPH 15.06.2021 29.06.2021 12.07.2021 15.06.2021 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
Zmluva 3/PR/2021 Kúpna zmluva 1 740,00 s DPH 31.05.2021 Škola Sk, s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2/EU/2021 Vzdelávanie učiteľov 21250.- s DPH 13.05.2021 Goldstar s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/EU/2021 Zmluva o poskytnutí služieb 18 750.00 s DPH 13.05.2021 Goldstar s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 050/2021 Tehotenské štipendium s DPH 11.05.2021 Centrum vedecko technických informácií SR SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2021 Vzdelávanie učiteľov s DPH
Vyzva_-_Vzdelanie_ucitelov_pre_projekt_Zvysovanie_klucovych_kompetencii_ziakov_v_Strednej_odborn.pdf
09.03.2021 16.03.2021 16.04.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2021 e-learningové vzdelávanie s DPH
Vyzva_-_Licencia_k_elearningovemu_vzdelavaniu_pre_pre_projekt_Zvysovanie_klucovych_kompetencii_z.pdf
verejná súťaž 09.03.2021 16.03.2021 16.04.2021
Zmluva OU-ZA-OS1-2021/000190-021 organizovanie SOČ s DPH 11.02.2021 Okresný úrad odbor školstva SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/TEČ/2021 Darovacia 1 152.00 s DPH 04.02.2021 Eleven zone s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 3/TEČ/2021 Darovacia 1 152,00 s DPH 04.02.2021 Miroslav Zimen SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 2/TEČ/2021 Darovacia 1152.- s DPH 04.02.2021 Propaganda s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/PR/2020 nákup meracieho zariadenia 11 880,00 s DPH 22.12.2020 PSM Delta s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/EU/2020 Zmluva o poskytovaní služieb 14.50/hod s DPH 27.11.2020 Mgr.Alexandra Mihalová - CASSIEN SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/EU/2020-1 Zmluva o poskytovaní služieb 14.50/hod s DPH 27.11.2020 Mgr.Alexandra Mihalová - CASSIEN SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva Z-00046658/2019 Dodatok č.1 el.energia s DPH 10.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 8/TEČ/2020 Dohoda o spolupráci s DPH 30.10.2020 CSS Slniečko SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 01/2020 Zmluva o dielo 52 645,44 s DPH 08.10.2020 Kalorim s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3683
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk