• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  VO: Podlimitná zákazka 9322416246 vonkajšie posilňovacie stroje 4 200.00 bez DPH www.evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/admin/index.php?act=editace_akce&func=edit&id=8706&from=myAccount verejná súťaž 29.03.2016 08.04.2016 30.09.2016 08.04.2016 SOŠ ds Krásno nad Kysucou 29.03.2016
  Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
  Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
  Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
  Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
  Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
  Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
  Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
  Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
  Objednávka obj. k FA 13/DFŠ s DPH 31.01.2013 01.02.2013
  Objednávka obj. k FA 12/DFŠ s DPH 31.01.2013 01.02.2013
  Faktúra 2046/DFB s DPH 26.04.2013 29.04.2013
  Faktúra 2047/DFB s DPH 02.05.2013 03.05.2013
  Faktúra 13/DFŠ s DPH 31.01.2013 01.02.2013
  Objednávka obj. k FA 14/DFŠ s DPH 04.02.2013 07.02.2013
  Faktúra 14/DFŠ s DPH 04.02.2013 07.01.2013
  Faktúra 2048/DFB s DPH 03.05.2013 06.05.2013
  Faktúra 2049/DFB s DPH 03.05.2013 06.05.2013
  Faktúra 2050/DFB s DPH 06.05.2013 08.05.2013
  Faktúra 12/DFŠ s DPH 31.01.2013 01.02.2013
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3754
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk