• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva dodatok č.1 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 29.04.2024 Peter Ohrádka SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 09.05.2024
  Zmluva 24/19/060/141 chránená dielňa s DPH 10.04.2024 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.04.2024
  Zmluva 001/SOSds/2024/OZ dodávka tovaru s DPH 25.03.2024 Juraj kaniansky, J.K. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.04.2024
  Zmluva dodatok č.1 SOČ 1500.- s DPH 04.03.2024 Regionálny úrad školskej správy v Žilina SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 13.03.2024
  Zmluva dodatok 1/2024 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 16.01.2024 centrum voľného času Čadca SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 25.01.2024
  Zmluva 0086/34-AT Realizácia SOČ 1000.- s DPH 10.01.2024 Regionálny úrad školskej správy v Žilina SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 18.01.2024
  Zmluva 001/SOSds/2024 Pedagogická prax s DPH 09.01.2024 univerzita Mateja Bela SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 11.01.2024
  Zmluva 1/DHM/2024 zverenie správy 577,20 s DPH 04.01.2024 Žilinský samosprávny kraj SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 08.01.2024
  Zmluva dodatok č.1 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 31.12.2023 Hermstav s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 30.01.2024
  Zmluva 5100003616 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 12.12.2023 SPP a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.12.2023
  Zmluva 2/2023 Digitálna budúcnosť 1 400,00 s DPH 28.11.2023 Nadácia Orange SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 29.11.2023
  Zmluva 7/NT/2023 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 23.11.2023 centrum voľného času Čadca SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 27.12.2023
  Zmluva 03062023 Poskytnutie finančného príspevku 800,00 s DPH 14.11.2023 Nadácia SPP SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 29.11.2023
  Zmluva 6/NT/2023 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 02.11.2023 Hermstav s.r.o. PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 09.11.2023
  Zmluva 0009/SOSds/2023 odber PHM s DPH 19.10.2023 Ropok s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 24.10.2023
  Zmluva 5/NT/2023 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 09.10.2023 Milan Rábik PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 09.11.2023
  Zmluva 4/NT/2023 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 09.10.2023 Šadlák Pavol Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 09.11.2023
  Zmluva 3/NT/2023 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 02.10.2023 ELLI Slovakia s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 24.10.2023
  Zmluva 2/NT/2023 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 29.09.2023 Peter Ohrádka SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 09.10.2023
  Zmluva dodatok č.1 dodávka elektriny s DPH 27.09.2023 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 10.10.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3754
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk