• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 075/Žsk s DPH 10.05.2011
  Zmluva strana 3 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
  Zmluva strana 1 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
  Zmluva strana 2 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
  Zmluva strana 4 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
  Zmluva strana 5 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
  Zmluva strana 6 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
  Zmluva strana 7 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
  Zmluva 1-2011 s DPH 11.03.2011
  Faktúra 1/DFŠ s DPH 23.01.2012 02.07.2012
  Faktúra 1/DFŠ s DPH 10.01.2013 14.01.2013
  Faktúra 1/DFŠ s DPH 14.01.2013 17.01.2013
  Zmluva 1/NP/2011 s DPH 11.10.2011
  Zmluva 1/NP/2012 s DPH 26.11.2012 27.11.2012
  Zmluva 1/NP/2012 s DPH 26.11.2012 27.11.2012
  Zmluva 1/NP/2012 s DPH 26.11.2012 27.11.2012
  Zmluva 1/NT/2001 č.3 s DPH 22.09.2011
  Zmluva 1/NT/2011 č.1 s DPH 22.09.2011
  Zmluva 1/NT/2011 č.2 s DPH 22.09.2011
  Zmluva 1/NT/2012 s DPH 26.11.2012 27.11.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3754
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk