• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
    Faktúra 5069/DFD s DPH 24.09.2013 26.09.2013
    Objednávka obj. k FA 5063/DFD s DPH 10.07.2013 12.07.2013
    Faktúra 5064/DFD s DPH 12.08.2013 14.08.2013
    Objednávka obj. k FA 5064/DFD s DPH 12.08.2013 14.08.2013
    Faktúra 5065/DFD s DPH 11.09.2013 13.09.2013
    Objednávka obj. k FA 5065/DFD s DPH 11.09.2013 13.09.2013
    Faktúra 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
    Objednávka obj. k FA 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
    Faktúra 5067/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
    Objednávka obj. k FA 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
    Faktúra 5068/DFD s DPH 17.09.2013 19.09.2013
    Objednávka obj. k FA 5068/DFD s DPH 17.09.2013 19.09.2013
    Objednávka obj. k FA 5069/DFD s DPH 24.09.2013 26.09.2013
    Objednávka obj. k FA 5071/DFD s DPH 01.07.2013 03.07.2013
    Faktúra 5070/DFD s DPH 26.09.2013 28.09.2013
    Faktúra 5070/DFD2 s DPH 26.09.2013 28.09.2013
    Objednávka obj. k FA 5070/DFD s DPH 26.09.2013 28.09.2013
    Faktúra 5071/DFD s DPH 02.10.2013 04.10.2013
    Objednávka obj. k FA 5071/DFD s DPH 02.10.2013 04.10.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3734
      • Nadpis

      • Kontakt

        Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

        Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

        Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

        Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                    č. 1642

                                    023 02 Krásno nad Kysucou

        Telefón:               041 4385337

        Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

        Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk