• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 2140/DFB s DPH 16.11.2012 19.11.2012
  Faktúra 2088/DFB s DPH 06.06.2012 08.06.2012
  Faktúra 2083/DFB s DPH 04.06.2012 06.06.2012
  Faktúra 2084/DFB s DPH 05.06.2012 07.06.2012
  Faktúra 2085/DFB s DPH 05.06.2012 07.06.2012
  Faktúra 2086/DFB s DPH 08.06.2012 11.08.2012
  Faktúra 2086/DFB s DPH 08.06.2012 11.06.2012
  Faktúra 2087/DFB s DPH 04.06.2012 06.06.2012
  Faktúra 2089/DFB s DPH 11.06.2012 14.06.2012
  Faktúra 2081/DFB s DPH 28.05.2012 30.05.2012
  Faktúra 2090/DFB s DPH 11.06.2012 14.06.2012
  Faktúra 2091/DFB s DPH 12.06.2012 14.06.2012
  Faktúra 2092/DFB s DPH 13.06.2012 15.06.2012
  Faktúra 2093/DFB s DPH 14.06.2012 18.06.2012
  Faktúra 2094/DFB s DPH 18.06.2012 20.06.2012
  Faktúra 2094/DFB s DPH 18.06.2012 20.06.2012
  Faktúra 2082/DFB s DPH 31.05.2012 04.06.2012
  Faktúra 2080/DFB s DPH 24.05.2012 28.05.2012
  Faktúra 2095/DFB s DPH 21.06.2012 25.06.2012
  Faktúra 2070/DFB s DPH 10.05.2012 14.05.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3754
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk