• Manažment v drevárstve

   • Chceš byť šéfom firmy?  Nauč sa obchodovať a riadiť firmu, plánuj, organizuj, motivuj a kontroluj.  Okrem toho sa naučíš  programovať CNC stroj, laserovú vypaľovačku a 3D tlačiareň.  Ako manažér tieto moderné technológie zvládneš.  Po ukončení štúdia maturitou môžeš pracovať ako manažér predaja nielen v oblasti drevárstva ale aj v hociktorom výrobnom ale aj nevýrobnom  odvetví. Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá a jeho absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

         

    Návrhy modelov nábytku cez CNC a D tlač             Práca na CNC stroji

       

    Práca s CNC strojom                   Práca s laserovou vypaľovačkou

       

    Stredoškolská odborná činnosť            Výroba ocenení na CNC stroji

    Virtuálna prehliadka školy GOOGLE INTERIÉR                Prijímacie konanie                Učebný plán

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk