• Staň sa ochranárom životného prostredia a získaj motivačné štipendium až do výšky 63,- € mesačne.  Na tomto odbore sa naučíš nielen skúmať čistotu vody, pôdy, ovzdušia, potravín ale aj to, ako naprávať škody na životnom prostredí spôsobené človekom. Odbor sa zaoberá aj odpadovým hospodárstvom, ako správne recyklovať, ukladať odpad resp. likvidovať čierne a nebezpečné skládky.   Po ukončení maturitou môžeš svoje vedomosti uplatniť  na hygienickych a čistiacich staniciach ale aj na odpadovom hospodárstve v každej firme a  obecnom úrade. Zaujímavé je aj pokračovať v tomto štúdiu na vysokej škole.

        

    Exkurzia na skládke v Semeteši     Odborná prax v laboratóriách

        

    Prezentácia odboru na burze stredných škôl v Čadci      Rozbor vody na Dni remesiel v Krásne nad Kysucou

        

    Stredoškolská odborná činnosť             Výroba vianočných ozdôb typických pre odbor

                                                                         Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

     

     

    Virtuálna prehliadka školy GOOGLE INTERIÉR                Prijímacie konanie                Učebný plán

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk