Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 01.10.2019 CPPPP SOŠds Krásno nad kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-2 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva SOŠds -10/TEč/2016 kúpna zmluva 5 000.00 s DPH 14.09.2016 Pavol Šustek SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 1/TEČ/2019 ISIC EURO 26 s DPH 15.03.2019 CKM združenie pre študentov SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 207-MPC-EGO-465 poskytnutie didaktických prostriedkov s DPH 12.11.2019 MPC SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva dodávka plynu s DPH 28.11.2019 SPP SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-10 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-9 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 1/TEČ/2020 Posk&tnutie praktického vyučovania s DPH 07.02.2020 Obchodná akadémia Čadca SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-8 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-7 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-6 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-5 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-4 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 19-2019/2020 ODBORNá PRAX s DPH 11.07.2019 SOŠOaS SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Objednávka 32/2016 potraviny s DPH 17.05.2016 Slovenské pramene a žriedla a. s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 12/TEČ/2016-1 Zmluva o dodávkach spotrbného materiálu do reprografických zariadení a o výpožičke, správe a servise reprografických zariadení s DPH 31.10.2016 Abel-Computer, s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 61/2016 potraviny s DPH 04.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 54/2016 potraviny s DPH 06.10.2016 Metro Cash a Carry SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 7/NT/2016- 1 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 18.10.2016 Kirn František SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3666
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk