• Sprievodca ochranou prírody Kysúc

    • Sprievodca ochranou prírody Kysúc


     „V ľudskej spoločnosti rovnako ako v prírode sa premeny dejú znútra.”
     Anatole France
     Príroda je domovom všetkého živého na Zemi. Poskytuje nám priaznivé podmienky na život. Preto si zaslúži našu pozornosť a ochranu. V minulosti ľudia žili v harmónií s prírodou. Zbierali rastliny a lovili zvieratá na obživu. Výrazne do nej nezasahovali a neničili ju. Dnešná doba je iná. Ľudia pretvárajú prírodu a tým ochudobňujú rastliny a živočíchy o ich prirodzené životné prosdie. Rastliny a živočíchy, ktoré boli kedysi bežné sú teraz vzácne a ohrozené. Mnohé z nich sa dostávajú do červených zoznamov, lebo ich nízky počet vedie k vyhynutiu. Ako príklad môžeme uviesť raka riečneho, ktorý je viazaný na čisté vody a znečistením, reguláciou vodných tokov dochádza k jeho úbytku. Príroda sa mení pred našimi očami. Problémy sveta sú čím ďalej, tým hrozivejšie. Ľudia znečisťujú prírodu a to má zlý vplyv i pre zdravie rastlín a živočíchov. Takto to nemôže pokračovať ďalej. Musíme zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a začať chrániť prírodu, kým je ešte čas. Kľúčovým bodom v celkovej ochrane životného prostredia je ochrana biodiverzity. Bez zachovania rozmanitosti životných foriem nie je možne zachovať zdravé, bezpečné a dostatočne produktívne prostredie ani pre nás ľudí.
     Prečo je ochrana biodiverzity tak dôležitá? Odpoveď je jednoduchá, pretože v prostredí všetko so všetkým súvisí a navzájom sa ovplyvňuje. Akákoľvek neuvážená zmena môže mať fatálne následky a to nielen pre zvieratá a rastliny, ale aj pre ľudí a celú spoločnosť. Na to, aby sme začali chrániť prírodu, musíme ju poznať. Iba poznaním nadobudneme vedomosti o tom, čo máme okolo seba a aké dôležité je zachovať si to nielen na pár rokov, ale naďalej i pre ďalšie generácie.
     Viac informácii nájdete v jednotlivých krokoch

     .
     Mária Lepiešová
     II.O/ TOTŽP

     Lepiešová - prvý krok

     Lepiešová - druhý krok

     Lepiešová - tretí krok

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk