• Výsledky prijímacie konania 2022/2023

    • Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

      

     Odbor: 3341 K – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

      

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     P772

     52,75

     1.

     P935

     47,00

     2.

     P943

     45,50

     3.

     P377

     40,75

     4.

     P866

     39,45

     5.

     P926

     36,81

     6.

     P261

     36,75

     7.

     P209

     36,45

     8.

     P624

     36,25

     9.

     P075

     36,08

     10.

     P928

     28,23

     11.

      

      

     Odbor: 3656  K – operátor stavebnej výroby

      

      

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     P837

     51,33

     1.

     P580

     45,50

     2.

     P378

     37,93

     3.

     P668

     37,20

     4.

     P915

     37,18

     5.

     P277

     36,30

     6.

     P092

     35,90

     7.

     P945

     33,48

     8.

     P821

     32,85

     9.

     P205

     27,00

     10.

     P040

     24,93

     11.

     P304

     10,85

     12.

      

      

     Odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

      

      

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     P766

     54,00

     1.

     P877

     51,25

     2.

     P816

     50,85

     3.

     P134

     48,75

     4.

     P545

     39,75

     5.

     P462

     39,75

     6.

     P828

     30,00

     7.

     P276

     29,00

     8.

      

      

      

     Odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

      

      

      

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     P795

     56,25

     1.

     P655

     55,63

     2.

     P415

     53,58

     3.

     P810

     50,85

     4.

     P300

     50,83

     5.

     P112

     48,48

     6.

     P134

     48,23

     7.

     P562

     47,00

     8.

     P258

     45,68

     9.

     P310

     43,15

     10.

     P794

     42,55

     11.

     P496

     42,38

     12.

     P936

     40,30

     13.

     P456

     33,15

     14.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk