• Výsledky prijímacie konania 2020/2021

    • PORADIE ŽIAKOV PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

     po prvom kole

      

     školský rok 2020/2021

      

     Poradie uchádzačov na štúdium v odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby po prvom termíne.

     Kód žiaka Spolu Podarie
     ODNV12 142 1
     ODNV14 140 2
     OSV16 131 3
     ODNV04 110 4
     OSV17 104 5
     ODNV07 95 6
     ODNV19 86 7
     ODNV16 77 8
     ODNV10 69 9
     ODNV08 68 10
     ODNV18 67 11
     ODNV05 66 12
     ODNV06 64 13
     ODNV15 61 14
     ODNV09 60 15
     ODNV02 58 16
     ODNV20 55 17
     ODNV01 54 18
     ODNV13 49 19
     ODNV17 41 20
     MNŽ03 29 21

     Poradie uchádzačov na štúdium v odbore 3656 K operátor stavebnej výroby po prvom termíne.

     Kód žiaka Spolu Podarie
     OSV19 119 1
     OSV10 35 2
     OSV12 10 3
     OSV01 61 4
     MANŽ07 179 5
     OSV20 185 6
     OSV16 131 7
     OSV02 179 8
     OSV17 104 9
     OSV08 62 10
     OSV18 42 11
     OSV03 97 12
     OSV14 98 13
     OSV04 135 14
     ODNV10 69 15
     OSV21 62 16
     OSV23 45 17
     TŽP05 38 18
     OSV06 29 19
     OSV11 68 20
     OSV05 54 21
     OSV09 166 22
     OSV22 64 23

     Poradie uchádzačov na štúdium v odbore 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve po prvom termíne.

     Kód žiaka Spolu Podarie
     MNŽ07 179 1
     MNŽ04 134 2
     ODNV12 134 3
     ODNV04 100 4
     MNŽ10 78 5
     MNŽ02 78 6
     MNŽ11 70 7
     MNŽ05 69 8
     MNŽ09 51 9
     MNŽ03 27 10
     MNŽ01 21 11

     Poradie uchádzačov na štúdium v odbore 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia po prvom termíne.

     Kód žiaka Spolu Poradie
     TŽP02 316 1
     TŽP01 201 2
     TŽP03 191 3
     TŽP07 152 4
     TŽP12 113 5
     TŽP10 83 6
     TŽP04 82 7
     TŽP11 78 8
     TŽP09 78 9
     MNŽ02 66 10
     TŽP08 65 11
     TŽP06 51 12
     TŽP05 40 13

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk