• IV. B

    • Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 
     forma b - obhajoba vlastného projektu
     Trieda: IV. B Kód/odbor:  3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve 
     Forma: b - obhajoba vlastného projerku      
     Dátum: 03.05.2023 Učebňa: č. 33
     P.č. Meno Priezvisko Čas    
     od do    
     1. Filip Baláž 9:00 9:20    
     2. Tatiana Byrtusová 9:20 9:40    
     3. Dávid Kozák 9:40 10:00    
     4. Simona Krišicová 10:00 10:20    
     5. Erika Lehocká 10:20 10:40    
     6. Nikola Michalíková 10:40 11:00    
     prestávka    
     7. Peter Šiška 11:40 12:00    
     8. Rastislav Vaňovec 12:00 12:20    

      

     Trieda: IV. B Kód/odbor:  2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
     Forma: b - obhajoba vlastného projerku      
     Dátum: 03.05.2023 Učebňa: č. 17
     P.č. Meno Priezvisko Čas    
     od do    
     1. Ema Ciesaríková 7:40 8:00    
     2. Michaela Frnková 8:00 8:20    
     3. Laura Gamrotová 8:20 8:40    
     4. Viliam Haladej 8:40 9:00    
     prestávka    
     5. Matej Hrabovský 9:20 9:40    
     6. Natália Krčmáriková 9:40 10:00    
     7. Matej Macura 10:00 10:20    
     8. Aneta Malíková 10:20 10:40    
     9. Zlatica Masaryková 10:40 11:00    
     prestávka    
     10. Sebastián Mosor 11:40 12:00    
     11. Emma Pálfyová 12:00 12:20    
     12. Anna Pišteková 12:20 12:40    
     13. Klára Rácová 12:40 13:00    
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk