• Rozvrh hodín záujmových útvarov

    • Rozvrh ZÚ Krásno nad Kysucou

      

     14:00-16:00

     14:00-15:00

     18:00-20:00

      

      

      

     PONDELOK

     Odborná príprava

     Matematika v praxi, Propagačný

      

      

      

      

     UTOROK

     3D tlač,

     Ekológia (raz za dva týždne),

     Chémia,

     Tvorivosť....

     Angličtina v praxi,

     Mladý líder, Nemecky s úsmevom

      

      

      

      

     STREDA

     Strelecký,

     Šport, Volejbal, Vzpieranie

     Mediálny,

     Moderné podnikanie

     ŠKF

      

      

      

     ŠTVRTOK

      

      

      

      

      

      

     PIATOK

     Stolný tenis

      

      

      

      

      

                            

      

     1. 3D tlač a CNC frézovanie                 Utorok 14:00     16:00     Ing. Kuljovský Stanislav               
     2. Angličtina v praxi                               Utorok 14:00     15:00     Mgr. Eva Sýkorová
     3. Ekológia                                               Utorok raz za 2 týždne  14:00     16:00     Ing. Katarína Sližová
     4. Chémia okolo nás                              Utorok 14:00     16:00     Ing. Oľga Časnochová
     5. Matematika v praxi                           Pondelok            14:00     15:00     Mgr. Vlasta kozáková   
     6. Mediálny                                             Streda   14:00     15:00     Mgr. Mária Gavenčiaková          
     7. Mladý líder                                         Utorok 14:00     15:00     Mgr. Dagmar Mečárová
     8. Moderné podnikanie                       Streda  14:00     15:00     Ing. Michaela Klieštiková            
     9. Nemecky s úsmevom                       Utorok 14:00     15:00     PhDr. Lenka Kučáková                 
     10. Odborná príprava                              Pondelok            14:00     16:00     Ing. Ľuboš Jakubík          
     11. Propagačný                                         Pondelok            14:00     15:00     Ing. Arch. Beáta Kontrišová
     12. Stolný tenis 2                                      Piatok   14:00     16:00     Mgr. Marián Ondrúšek
     13. Strelecký                                              Streda  14:00     16:00     Marián Duraj
     14. Školský futsalový klub                       Utorok 18:00     20:00     Mgr. Marián Ondrúšek                
     15. Šport                                                    Streda  14:00     16:00     Mgr. Marián Ondrúšek                
     16. Tvorivosť, kreativita, zábava            Utorok 14:00     16:00     Ing. Jana Látková
     17. Volejbal 2                                            Streda  14:00     16:00     Ing. Jana Majtánová                     
     18. Vzpieranie                                           Streda  14:00     16:00     Miroslav Škrobian

                                                                   

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk