Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 9322416246 vonkajšie posilňovacie stroje 4 200.00 bez DPH www.evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/admin/index.php?act=editace_akce&func=edit&id=8706&from=myAccount verejná súťaž 29.03.2016 08.04.2016 30.09.2016 08.04.2016 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 2024189061 Lyžiarsky výcvik 11 500,00 bez DPH evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ verejná súťaž 04.01.2017 13.01.2017 28.02.2017 13.01.2017 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 7964958930 Workoutové ihrisko 4 200,00 bez DPH evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ 11.5.2015 verejná súťaž 05.05.2015 10.05.2015 10.09.2015 11.05.2015 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 6548097981 CNC fréza 10 800.00 s DPH evoservis.sk verejná súťaž 18.06.2018 27.06.2018 20.07.2018 18.06.2018 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 0237847454 lyžiarsky výcvik 8 750.00 bez DPH
lyziarsky_vycvik(3).docx
verejná súťaž 14.12.2015 18.12.2015 14.03.2016 14.03.2016 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka Kotol na biomasu 38 750,56 bez DPH
Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf
verejná súťaž 22.11.2017 30.11.2017 31.01.2018 22.11.2017 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 1/2020 SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou rekonštrukcia plynovej kotolne hlavnej budovy školy 65 661.51 s DPH
Vyzva_SOS_DaS_-_kotolna.pdf

NOVY_LIST_SKOLY__.doc
verejná súťaž 27.08.2020 07.09.2020 15.12.2020 07.09.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2021 Vzdelávanie učiteľov s DPH
Vyzva_-_Vzdelanie_ucitelov_pre_projekt_Zvysovanie_klucovych_kompetencii_ziakov_v_Strednej_odborn.pdf
09.03.2021 16.03.2021 16.04.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2021 e-learningové vzdelávanie s DPH
Vyzva_-_Licencia_k_elearningovemu_vzdelavaniu_pre_pre_projekt_Zvysovanie_klucovych_kompetencii_z.pdf
verejná súťaž 09.03.2021 16.03.2021 16.04.2021
VO: Podlimitná zákazka 003 Notbook 20 150.00 s DPH
VOnotebook.pdf
verejná súťaž 21.09.2020 05.10.2020 30.11.2020 21.09.2020 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 2/2020 e-lerningové vzdelávanie 18 750.00 s DPH
Protokol_zakazky_c6613.pdf
21.09.2020 06.10.2020 31.12.2020 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 3/2020 Meracie zariadenie s DPH
Meracie_zariadenie.docx
21.09.2020 06.10.2020 10-11/2020
Faktúra 5047/DFD2 s DPH 04.06.2013
Faktúra 5047/DFD s DPH 04.06.2013
Objednávka obj. k FA 5046/DFD s DPH 29.05.2013
Objednávka obj. k FA 5047/DFD s DPH 04.06.2013
Faktúra 5048/DFD s DPH 31.05.2013
Faktúra 5046/DFD s DPH 29.05.2013
Objednávka obj. k FA 5048/DFD s DPH 31.05.2013
Faktúra 5050/DFD s DPH 06.06.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3682