Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Zmluva D8/2013/1 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 09.09.2013 Gavlas s.r.o.
Zmluva D5/2013/1 Praktické vyučovanie žiakov 0,00 bez DPH 06.09.2013 Jozef Prívara
Zmluva D5/2013/2 Praktické vyučovanie žiakov 0,00 bez DPH 06.09.2013 Jozef Prívara
Zmluva D5/2013/3 Praktické vyučovanie žiakov 0,00 bez DPH 06.09.2013 Jozef Prívara
Zmluva D5/2013/4 Praktické vyučovanie žiakov 0,00 bez DPH 06.09.2013 Jozef Prívara
Zmluva D6/2013/1 Praktické vyučovanie žiakov 0,00 bez DPH 02.09.2013 Zdenko Holaza
Zmluva D6/2013/2 Praktické vyučovanie žiakov 0,00 bez DPH 02.09.2013 Zdenko Holaza
Zmluva D6/2013/3 Praktické vyučovanie žiakov 0,00 bez DPH 02.09.2013 Zdenko Holaza
Zmluva D6/2013/4 Praktické vyučovanie žiakov 0,00 bez DPH 02.09.2013 Zdenko Holaza
Zmluva D8/2013/3 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 09.09.2013 Gavlas s.r.o.
Zmluva D8/2013/1 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 09.09.2013 Gavlas s.r.o.
Zmluva D4/2013/3 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 18.09.2013 Ľubomír Dráb
Zmluva D8/2013/2 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 09.09.2013 Gavlas s.r.o.
Zmluva D8/2013/4 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 09.09.2013 Gavlas s.r.o.
Zmluva D7/2013/2 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 05.09.2013 TM stav Turicík Marián
Zmluva D7/2013/3 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 05.09.2013 TM stav Turicík Marián
Zmluva D7/2013/1 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 05.09.2013 TM stav Turicík Marián
Zmluva D7/2013/4 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 05.09.2013 TM stav Turicík Marián
Zmluva 1/NT/2013/1 Nájom nebytových priestorov 8.30/hod bez DPH 02.10.2013 HT design s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/3691