Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Objednávka obj. k FA 5048/DFD s DPH 29.04.2011
Zmluva 7/2011 s DPH 18.04.2011
Faktúra FA 5046/DFD s DPH 29.04.2011
Objednávka obj. k FA 5046/DFD s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 5047/DFD s DPH 29.04.2011
Objednávka obj. k FA5047/DFD s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 5048/DFD s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 5049/DFD s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 79/DFŠ s DPH 14.04.2011
Objednávka obj. k FA 5049/DFD s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 5050/DFD s DPH 29.04.2011
Objednávka obj. k FA 5050/DFD s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 2054/DFB s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 2055/DFB s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 2056/DFB s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 80/DFŠ s DPH 14.04.2011
Zmluva 7-2011 s DPH 14.04.2011
Faktúra FA 2058/DFB s DPH 29.04.2011
Faktúra FA 67/DFŠ s DPH 08.04.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3754