Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 2039/DFB s DPH 18.04.2013 19.04.2013
Faktúra 4/DFŠ s DPH 18.01.2013 21.01.2013
Faktúra 2037/DFB s DPH 15.04.2013 17.04.2013
Objednávka obj. k FA 4/DFŠ s DPH 18.01.2013 21.01.2013
Faktúra 5/DFŠ s DPH 21.01.2013 24.01.2013
Faktúra 2038/DFB s DPH 15.04.2013 17.04.2013
Faktúra 6/DFŠ s DPH 23.01.2013 25.01.2013
Faktúra 6/DFŠ s DPH 23.01.2013 25.01.2013
Faktúra 6/DFŠ s DPH 23.01.2013 25.01.2013
Faktúra 7/DFŠ s DPH 24.01.2013 28.01.2013
Objednávka obj. k FA 3/DFŠ s DPH 15.01.2013 18.01.2013
Objednávka obj. k FA 7/DFŠ s DPH 24.01.2013 28.01.2013
Faktúra 2040/DFB s DPH 18.04.2013 19.04.2013
Faktúra 8/DFŠ s DPH 24.01.2013 28.01.2013
Faktúra 9/DFŠ s DPH 28.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2041/DFB s DPH 23.04.2013 25.04.2013
Faktúra 9/DFŠ s DPH 28.01.2013 31.01.2013
Faktúra 9/DFŠ s DPH 28.01.2013 31.01.2013
Faktúra 2042/DFB s DPH 23.04.2013 25.04.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3754