Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Zmluva D17/2013/3 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o. 08.11.2013
Zmluva D15/2013/2 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 25.10.2013 CL - stav, s. r. o. 05.11.2013
Zmluva D15/2013/3 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 25.10.2013 CL - stav, s. r. o. 05.11.2013
Zmluva D15/2013/4 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 25.10.2013 CL - stav, s. r. o. 05.11.2013
Zmluva D16/2013/1 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o. 08.11.2013
Zmluva D16/2013/2 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o. 08.11.2013
Zmluva D16/2013/3 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o. 08.11.2013
Zmluva D16/2013/4 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o. 08.11.2013
Zmluva D17/2013/1 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o. 08.11.2013
Zmluva D17/2013/2 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o. 08.11.2013
Zmluva D17/2013/4 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o. 08.11.2013
Zmluva D11/2013/4 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 0,00 bez DPH 09.09.2013 Stolárske práce Milan Ninis 19.09.2013
Faktúra 2158/DFB s DPH 08.12.2011 10.12.2011
Objednávka obj. k FA 2158/2013 s DPH 08.11.2011 10.11.2011
Faktúra 2157/DFB s DPH 08.12.2011 10.12.2011
Objednávka obj. k FA 2157/DFB s DPH 08.12.2011 10.12.2011
Faktúra 2156/DFB s DPH 30.11.2011 02.12.2011
Objednávka obj. k FA 2156/DFB s DPH 30.11.2011 02.12.2011
Faktúra 2155/DFB s DPH 29.11.2011 01.12.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3754