Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Objednávka obj. k FA 69/DFŠ s DPH 08.04.2011
Zmluva 7-2011 s DPH 14.04.2011
Faktúra FA 78/DFŠ s DPH 14.04.2011
Faktúra FA 77/DFŠ s DPH 12.04.2011
Faktúra FA 74/DFŠ s DPH 12.04.2011
Faktúra FA 76/DFŠ s DPH 12.04.2011
Faktúra FA 75/DFŠ s DPH 12.04.2011
Faktúra FA 3044/DFK s DPH 08.04.2011
Faktúra FA 2053/DFB s DPH 08.04.2011
Faktúra FA 68/DFŠ s DPH 08.04.2011
Faktúra FA 67/DFŠ s DPH 08.04.2011
Faktúra FA 66/DFŠ s DPH 08.04.2011
Objednávka obj. k FA 5045/DFD s DPH 08.04.2011
Faktúra FA 5045/DFD s DPH 08.04.2011
Faktúra FA 3043/DFK s DPH 08.04.2011
Faktúra FA 69/DFŠ s DPH 08.04.2011
Faktúra FA 80/DFŠ s DPH 14.04.2011
Faktúra FA 73/DFŠ s DPH 08.04.2011
Objednávka obj. k FA 4009/DFS s DPH 07.04.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3754