Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 2106/DFB s DPH 08.07.2011 10.07.2011
Faktúra 2114/DFB s DPH 08.09.2011 10.09.2011
Faktúra 2113/DFB s DPH 05.09.2011 07.09.2011
Faktúra 2112/DFB s DPH 05.09.2011 07.09.2011
Faktúra 2111/DFB s DPH 05.09.2011 07.09.2011
Faktúra 2111/DFB2 s DPH 08.09.2011 10.09.2011
Faktúra 2110/DFB s DPH 18.07.2011 10.07.2011
Faktúra 2109/DFB s DPH 15.07.2011 17.07.2011
Faktúra 2108/DFB s DPH 08.07.2011 10.07.2011
Faktúra 2107/DFB s DPH 08.07.2011 10.07.2011
Faktúra 2105/DFB s DPH 06.07.2011 06.07.2011
Faktúra 2116/DFB s DPH 19.09.2011 21.09.2011
Faktúra 2104/DFB s DPH 30.06.2011 02.07.2011
Faktúra 2103/DFB s DPH 28.06.2011 30.06.2011
Faktúra 2102/DFB s DPH 27.06.2011 29.06.2011
Faktúra 2101/DFB s DPH 27.06.2011 29.06.2011
Faktúra 2100/DFB s DPH 24.06.2011 26.06.2011
Faktúra 2099/DFB s DPH 22.06.2011 24.06.2011
Faktúra 2099/DFB2 s DPH 22.06.2011 24.06.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3754