Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 2117/DFB s DPH 20.09.2011
Faktúra 2124/DFB s DPH 03.10.2011
Faktúra 2123/DFB s DPH 30.09.2011
Faktúra 2122/DFB s DPH 30.09.2011
Faktúra 2122/DFB2 s DPH 30.09.2011
Faktúra 2121/DFB s DPH 27.09.2011
Faktúra 2120/DFB s DPH 26.09.2011
Faktúra 2120/DFB2 s DPH 26.09.2011
Faktúra 2119/DFB s DPH 22.09.2011
Faktúra 2118/DFB s DPH 20.09.2011
Faktúra 2116/DFB s DPH 19.09.2011
Faktúra 2126/DFB s DPH 07.10.2011
Faktúra 2115/DFB s DPH 13.09.2011
Faktúra 2114/DFB s DPH 08.09.2011
Faktúra 2113/DFB s DPH 05.09.2011
Faktúra 2112/DFB s DPH 05.09.2011
Faktúra 2111/DFB s DPH 05.09.2011
Faktúra 2111/DFB2 s DPH 08.09.2011
Faktúra 2110/DFB s DPH 18.07.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3708