Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 5059/DFD s DPH 28.06.2013
Faktúra 5054/DFD s DPH 04.06.2013
Faktúra 5054/DFD2 s DPH 04.06.2013
Objednávka obj. k FA 5054/DFD s DPH 04.06.2013
Faktúra 5055/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5055/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5056/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5056/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5057/DFD s DPH 13.06.2013
Objednávka obj. k FA 5057/DFD s DPH 13.06.2013
Faktúra 5058/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj.k FA 5058/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5059/DFD s DPH 28.06.2013
Faktúra 5053/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5060/DFD s DPH 27.06.2013
Objednávka obj. k FA 5060/DFD s DPH 27.06.2013
Faktúra 5061/DFD s DPH 28.06.2013
Objednávka obj. k FA 5061/DFD s DPH 28.06.2013
Faktúra 5071/DFD s DPH 01.07.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3709