Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 075/Žsk s DPH 10.05.2011
Zmluva strana 6 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
Zmluva strana 5 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
Zmluva strana 4 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
Zmluva strana 3 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
Zmluva strana 2 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
Zmluva strana 1 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
Zmluva strana 7 1 /PROJEKT/2013 s DPH 26.06.2013 26.06.2013
Zmluva 1-2011 s DPH 11.03.2011
Faktúra 1/DFŠ s DPH 23.01.2012 02.07.2012
Faktúra 1/DFŠ s DPH 14.01.2013 17.01.2013
Faktúra 1/DFŠ s DPH 10.01.2013 14.01.2013
Zmluva 1/NP/2011 s DPH 11.10.2011
Zmluva 1/NP/2012 s DPH 26.11.2012 27.11.2012
Zmluva 1/NP/2012 s DPH 26.11.2012 27.11.2012
Zmluva 1/NP/2012 s DPH 26.11.2012 27.11.2012
Zmluva 1/NT/2001 č.3 s DPH 22.09.2011
Zmluva 1/NT/2011 č.1 s DPH 22.09.2011
Zmluva 1/NT/2011 č.2 s DPH 22.09.2011
Zmluva 1/NT/2012 s DPH 26.11.2012 27.11.2012
zobrazené záznamy: 1-20/3753