Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 201/2006/3 Štipendiá s DPH 24.04.2014 Centrum vedecko-technických informácií
Zmluva 4/TEČ/2020 zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 26.06.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 4/NP/2014 zmluva o nájme posilnovne 81.66/hod/osobu s DPH 03.09.2013 Čimbor Ľubomír
Zmluva 4/NP/2014 zmluva o nájme posilnovne 81.66/hod/osobu s DPH 03.09.2013 Čimbor Ľubomír
Zmluva 4/NP/2014 zmluva o nájme posilnovne 81.66/hod/osobu s DPH 03.09.2013 Čimbor Ľubomír
Zmluva 1/2015 zmluva o dielo 995,00 s DPH 23.01.2015 Základná škola
Zmluva 1/2015-1 zmluva o dielo 995,00 s DPH 23.01.2015 Základná škola
Zmluva 01/2019 zmluva o dielo 1 480,00 bez DPH 09.05.2019 Kompro s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 1/2015-2 zmluva o dielo 995,00 s DPH 23.01.2015 Základná škola
Zmluva 13/2017 zmluva o diele č-K-RK 8 375,00 bez DPH 18.01.2017 Občania za kresťanské hodnoty a tradície o.z. SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 33-2015/2016-1 zabezpečenie praktického vyučovania 1.10/hod s DPH 08.09.2015 SOŠOaS SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva D3/2013/4 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 18.09.2013 Obecný podnik
Zmluva D4/2013/1 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 18.09.2013 Ľubomír Dráb
Zmluva 33-2015/2016-3 zabezpečenie praktického vyučovania 1.10/hod s DPH 08.09.2015 SOŠOaS SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva D3/2013/3 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 18.09.2013 Obecný podnik
Zmluva D3/2013/2 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 18.09.2013 Obecný podnik
Zmluva D3/2013/1 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 18.09.2013 Obecný podnik
Zmluva D4/2013/3 zabezpečenie praktického vyučovania 1.33/hod bez DPH 18.09.2013 Ľubomír Dráb
Zmluva 33-2015/2016-2 zabezpečenie praktického vyučovania 1.10/hod s DPH 08.09.2015 SOŠOaS SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 33-2015/2016 zabezpečenie praktického vyučovania 1.10/hod s DPH 08.09.2015 SOŠOaS SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3669