Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 5065/DFD s DPH 11.09.2013 13.09.2013
Faktúra 5060/DFD s DPH 27.06.2013 29.06.2013
Objednávka obj. k FA 5060/DFD s DPH 27.06.2013 29.06.2013
Faktúra 5061/DFD s DPH 28.06.2013 30.06.2013
Objednávka obj. k FA 5061/DFD s DPH 28.06.2013 30.06.2013
Faktúra 5071/DFD s DPH 01.07.2013 03.07.2013
Faktúra 5071/DFD2 s DPH 01.07.2013 03.07.2013
Objednávka obj. k FA 5071/DFD s DPH 01.07.2013 03.07.2013
Faktúra 5063/DFD s DPH 10.07.2013 12.07.2013
Objednávka obj. k FA 5063/DFD s DPH 10.07.2013 12.07.2013
Faktúra 5064/DFD s DPH 12.08.2013 14.08.2013
Objednávka obj. k FA 5064/DFD s DPH 12.08.2013 14.08.2013
Objednávka obj. k FA 5065/DFD s DPH 11.09.2013 13.09.2013
Faktúra 5059/DFD s DPH 28.06.2013 30.06.2013
Faktúra 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
Objednávka obj. k FA 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
Faktúra 5067/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
Objednávka obj. k FA 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
Faktúra 5068/DFD s DPH 17.09.2013 19.09.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3734