Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 5073/DFD2 s DPH 08.10.2013 10.10.2013
Objednávka obj. k FA 5069/DFD s DPH 24.09.2013 26.09.2013
Faktúra 5070/DFD s DPH 26.09.2013 28.09.2013
Faktúra 5070/DFD2 s DPH 26.09.2013 28.09.2013
Objednávka obj. k FA 5070/DFD s DPH 26.09.2013 28.09.2013
Faktúra 5071/DFD s DPH 02.10.2013 04.10.2013
Objednávka obj. k FA 5071/DFD s DPH 02.10.2013 04.10.2013
Faktúra 5072/DFD s DPH 04.10.2013 06.10.2013
Faktúra 58/DFŠ s DPH 21.03.2013 25.03.2013
Objednávka obj. k FA 5072/DFD s DPH 04.10.2013 06.10.2013
Objednávka obj. k Fa 58/DFŠ s DPH 14.02.2013 23.03.2013
Faktúra 5073/DFD s DPH 08.10.2013 10.10.2013
Faktúra 59/DFŠ s DPH 26.03.2013 28.03.2013
Objednávka obj. k FA 5068/DFD s DPH 17.09.2013 19.09.2013
Objednávka obj. k FA 5073/DFD s DPH 08.10.2013 10.10.2013
Faktúra 5074/DFD s DPH 10.10.2013 12.10.2013
Objednávka obj. k Fa 59/DFŠ s DPH 18.03.2013 13.12.2013
Faktúra 60/DFŠ s DPH 04.04.2013 08.04.2013
Objednávka obj. k FA 5074/DFD s DPH 10.10.2013 12.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3754