Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 9322416246 vonkajšie posilňovacie stroje 4 200.00 bez DPH www.evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/admin/index.php?act=editace_akce&func=edit&id=8706&from=myAccount verejná súťaž 29.03.2016 08.04.2016 30.09.2016 08.04.2016 SOŠ ds Krásno nad Kysucou 29.03.2016
Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
Zmluva Zmluva o prevode majetku s DPH 07.02.2012 10.02.2012
Objednávka obj. k FA 13/DFŠ s DPH 31.01.2013 01.02.2013
Objednávka obj. k FA 12/DFŠ s DPH 31.01.2013 01.02.2013
Faktúra 2046/DFB s DPH 26.04.2013 29.04.2013
Faktúra 2047/DFB s DPH 02.05.2013 03.05.2013
Faktúra 13/DFŠ s DPH 31.01.2013 01.02.2013
Objednávka obj. k FA 14/DFŠ s DPH 04.02.2013 07.02.2013
Faktúra 14/DFŠ s DPH 04.02.2013 07.01.2013
Faktúra 2048/DFB s DPH 03.05.2013 06.05.2013
Faktúra 2049/DFB s DPH 03.05.2013 06.05.2013
Faktúra 2050/DFB s DPH 06.05.2013 08.05.2013
Faktúra 12/DFŠ s DPH 31.01.2013 01.02.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3754