Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva dodatok č.1 k zmluve 09/2021 Zmluva o výpožičke 100/mesiac s DPH 29.03.2022 Kysucké múzeum PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 06.04.2022
Zmluva SOŠds4/TEČ-ZML/2013/4 Dodatok č.2 s DPH 30.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 09.08.2013
Zmluva SOŠds4/TEČ-ZML/2013/3 Dodatok č.2 s DPH 30.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 09.08.2013
Zmluva SOŠds4/TEČ-ZML/2013/2 Dodatok č.2 s DPH 30.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 09.08.2013
Zmluva SOŠds4/TEČ-ZML/2013/1 Dodatok č.2 s DPH 30.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 09.08.2013
Zmluva SOŠds/TEČ-ZML- 1/2014/3 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 31.01.2014 Univerzita M.B. Banská 05.02.2014
Zmluva SOŠds/TEČ-ZML- 1/2014/2 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 31.01.2014 Univerzita M.B. Banská 05.02.2014
Zmluva SOŠds/TEČ-ZML- 1/2014/1 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 31.01.2014 Univerzita M.B. Banská 05.02.2014
Zmluva SOŠds-9/TEČ-ZML-2014-1 darovacia zmluva 0,00 s DPH 09.09.2014 Nadácia Volkswagen Slovakia SOŠ ds Krásno nad Kysucou 12.09.2014
Zmluva SOŠds-9/TEČ-ZML-2014 darovacia zmluva s DPH 09.09.2014 Nadácia Volkswagen Slovakia SOŠ ds Krásno nad Kysucou 12.09.2014
Zmluva SOŠds-8/TEČ-ZML-2014-2 prevod správy majetku 5 620.78 s DPH 04.08.2014 SOŠOaS SOŠ ds Krásno nad Kysucou 14.08.2014
Zmluva SOŠds-8/TEČ-ZML-2014-1 prevod správy majetku 5 620.78 s DPH 04.08.2014 SOŠOaS SOŠ ds Krásno nad Kysucou 14.08.2014
Zmluva SOŠds-8/TEČ-ZML-2014 prevod správy majetku 5 620,78 s DPH 04.08.2014 SOŠOaS SOŠ ds Krásno nad Kysucou 14.08.2014
Zmluva SOŠds-8/TEČ-ZML-2013/3 Nájom nebytových priestorov 4.-/hod bez DPH 19.09.2013 MPC 30.09.2013
Zmluva SOŠds-8/TEČ-ZML-2013/2 Nájom nebytových priestorov 4.-/hod bez DPH 19.09.2013 MPC 30.09.2013
Zmluva SOŠds-8/TEČ-ZML-2013/1 Nájom nebytových priestorov 4.-/hod bez DPH 19.09.2013 MPC 30.09.2013
Zmluva SOŠds-8/TEČ-ZML-2013 Nájom nebytových priestorov 4.-/hod bez DPH 19.09.2013 MPC 30.09.2013
Zmluva SOŠds-6/TEČ-ZML-2013/2 Licenčná zmluva 0,00 s DPH 09.09.2013 Kros a.s. 13.09.2013
Zmluva SOŠds-6/TEČ-ZML-2013/1 Licenčná zmluva 0,00 s DPH 09.09.2013 Kros a.s. 13.09.2013
Zmluva SOŠds-5/TEČ-ZML-2013/3 Dohoda o zabezpečení pracoviska pre PV s DPH 19.08.2013 SOŠOaS 28.08.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3754