Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 2024189061 Lyžiarsky výcvik 11 500,00 bez DPH evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ verejná súťaž 04.01.2017 13.01.2017 28.02.2017 13.01.2017 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 7964958930 Workoutové ihrisko 4 200,00 bez DPH evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ 11.5.2015 verejná súťaž 05.05.2015 10.05.2015 10.09.2015 11.05.2015 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
Faktúra FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 5055/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka 5050/DFD s DPH 06.06.2013
Faktúra 5051/DFD s DPH 06.06.2013
Objednávka obj. k FA 5051/DFD s DPH 06.06.2013
Faktúra 5052/DFD s DPH 10.06.2013
Objednávka obj. k FA 5052/DFD s DPH 10.06.2013
Faktúra 5053/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5053/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5054/DFD s DPH 04.06.2013
Faktúra 5054/DFD2 s DPH 04.06.2013
Objednávka obj. k FA 5054/DFD s DPH 04.06.2013
Objednávka obj. k FA 5055/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5049/DFD s DPH 07.06.2013
Faktúra 5056/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5056/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5057/DFD s DPH 13.06.2013
Objednávka obj. k FA 5057/DFD s DPH 13.06.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3691