Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 2024189061 Lyžiarsky výcvik 11 500,00 bez DPH evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ verejná súťaž 04.01.2017 13.01.2017 28.02.2017 13.01.2017 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
VO: Podlimitná zákazka 7964958930 Workoutové ihrisko 4 200,00 bez DPH evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ 11.5.2015 verejná súťaž 05.05.2015 10.05.2015 10.09.2015 11.05.2015 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Objednávka obj. k FA 5060/DFD s DPH 27.06.2013
Objednávka obj. k FA 5055/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5056/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5056/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5057/DFD s DPH 13.06.2013
Objednávka obj. k FA 5057/DFD s DPH 13.06.2013
Faktúra 5058/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj.k FA 5058/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5059/DFD s DPH 28.06.2013
Objednávka obj. k FA 5059/DFD s DPH 28.06.2013
Faktúra 5060/DFD s DPH 27.06.2013
Faktúra 5061/DFD s DPH 28.06.2013
Objednávka obj. k FA 5054/DFD s DPH 04.06.2013
Objednávka obj. k FA 5061/DFD s DPH 28.06.2013
Faktúra 5071/DFD s DPH 01.07.2013
Faktúra 5071/DFD2 s DPH 01.07.2013
Objednávka obj. k FA 5071/DFD s DPH 01.07.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3709