Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva dodatok č.1 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 29.04.2024 Peter Ohrádka SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 09.05.2024
Objednávka 48/2016 potraviny s DPH 27.09.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 07.10.2016
Objednávka 62/2016 potraviny s DPH 03.10.2016 Akord, s. r. o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 13.10.2016
Objednávka 61/2016 potraviny s DPH 04.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 14.10.2016
Objednávka 60/2016 potraviny s DPH 30.09.2016 AVAIN, s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 10.10.2016
Objednávka 59/2016 potraviny s DPH 05.10.2016 Slovenské pramene a žriedla a. s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 17.10.2016
Objednávka 58/2016 potraviny s DPH 19.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 31.10.2016
Objednávka 57/2016 potraviny s DPH 09.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 19.10.2016
Objednávka 56/2016 potraviny s DPH 23.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 03.11.2015
Objednávka 55/2016 potraviny s DPH 17.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 27.10.2016
Objednávka 54/2016 potraviny s DPH 06.10.2016 Metro Cash a Carry SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 26.10.2016
Objednávka 53/2016 potraviny s DPH 19.10.2016 Slovenské pramene a žriedla a. s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 31.10.2016
Objednávka 52/2016 potraviny s DPH 18.10.2016 Akord, s. r. o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 28.10.2016
Objednávka 51/2016 potraviny s DPH 12.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 24.10.2016
Objednávka 50/2016 potraviny s DPH 21.09.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 01.10.2016
Objednávka 47/2016 potraviny s DPH 12.09.2016 Metro Cash a Carry SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 22,9,.2016
Zmluva 2/NT/2017-2 Zmluva o nájme posilovne 1.66/hod/osoba s DPH 10.09.2017 Polečová Margita SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 20.09.2017
Objednávka 46/2016 potraviny s DPH 09.09.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 19.09.2016
Objednávka 45/2016 potraviny s DPH 23.08.2016 Slovenské pramene a žriedla a. s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 03.09.2016
Objednávka 44/2016 potraviny s DPH 05.09.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 15.09.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3754