O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2017-mpc-ego-465-2 Dodanie didaktickej techniky s DPH 27.04.2017 Metodicko-pedagogické centrum SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2017-mpc-ego-465-1 Dodanie didaktickej techniky s DPH 27.04.2017 Metodicko-pedagogické centrum SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2017-mpc-ego-465-3 Dodanie didaktickej techniky s DPH 27.04.2017 Metodicko-pedagogické centrum SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2017-mpc-ego-465 Dodanie didaktickej techniky s DPH 27.04.2017 Metodicko-pedagogické centrum SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 10/NT/2016-1 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 16.01.2017 TJ Tatran SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 10/NT/2016-2 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 16.01.2017 TJ Tatran SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 10/NT/2016 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 16.01.2017 TJ Tatran SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
VO: Podlimitná zákazka 2024189061 Lyžiarsky výcvik 11 500,00 bez DPH evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ evoservis.sk/zsk-sosdkrasno/ verejná súťaž 04.01.2017 13.01.2017 28.02.2017 13.01.2017 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
Zmluva Prevod správy majetku 12 019.93 s DPH 09.12.2016 Sopojená škola SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva Prevod správy majetku 12 019,93 s DPH 09.12.2016 Sopojená škola SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva Prevod správy majetku 12 019.93 s DPH 09.12.2016 Sopojená škola SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva Prevod správy majetku 12 019.93 s DPH 09.12.2016 Sopojená škola SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 9/NT/2016-2 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 25.11.2016 Krietik Pavol SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 9/NT/2016 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 25.11.2016 Krietik Pavol SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 9/NT/2016-1 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 25.11.2016 Krietik Pavol SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 8/NT/2016 -3 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 18.11.2016 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 8/NT/2016-2 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 18.11.2016 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 8/NT/2016 -2 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 18.11.2016 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 8/NT/2016 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 18.11.2016 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 8/NT/2016 -1 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 18.11.2016 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3547