Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 1/NT/23 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 14.09.2023 Jozef Klieštik SOŠds Krásno nad kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 20.09.2023
Zmluva 00008/SOSds/2023 ochrana OÚ s DPH 11.09.2023 Centrum pre deti a rodiny Bytča SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.09.2023
Zmluva 00007/SOŠds/2023 Zmluva o praktickom výcviku 2.-/hodina s DPH 25.08.2023 Srtredná odborná škola obchodu a služieb SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.09.2023
Zmluva SOSds1/NI/2023 nájom ihriska 10.-/hod s DPH 17.07.2023 Športoví Mimoni OZ SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 19.07.2023
Zmluva 00006/SOSds/2023 Príloha k zmluve digitálne zručnosti žiakov s DPH 16.06.2023 Národná koaliícia pre digitálne zručnosti a povolania SR SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 16.06.2023
Zmluva 00005/SOSds/2023 digitálne zručnosti žiakov s DPH 16.06.2023 Národná koaliícia pre digitálne zručnosti a povolania SR SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 16.06.2023
Zmluva 255/2023/OŠaŠ prevod správy majetku- panvica smažiaca s DPH 22.05.2023 Žilinský samosprávny kraj SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 02.06.2023
Zmluva 00002/SOSds/2023 Pedagogická prax s DPH 02.05.2023 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.05.2023
Zmluva TSC23-12E-094 Darovacia zmluva 600,00 s DPH 06.03.2023 Nadácia Pontis SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 10.03.2023
Zmluva 23/19/054/68 Prax pre mladých s DPH 23.02.2023 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 06.03.2023
Zmluva 00001/SOŠds/2023/NJ prenájom jedálne 6.-/hod s DPH 20.02.2023 Občania za kresťanské hodnoty a tradície o.z. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 23.02.2023
Zmluva OPĽZ/134/2020 Dodatok č.1 269 468,63 s DPH 13.02.2023 MPSVaR SR SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 14.02.2023
Zmluva 001/SOSds/2023/OZ dodávka tovaru s DPH 27.01.2023 Champion Food s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 31.01.2023
Zmluva 02/SoSds/2023/OZ nákup tovaru s DPH 24.01.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 30.03.2023
Zmluva 00001/SOŠds/2023 Organizácia okreného kola SOČ 2 000,00 s DPH 23.01.2023 Regionálny úrad školskej správy v Žilina SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 03.02.2023
Zmluva 8/NT/2022 Nájom telocvične 10/hod s DPH 09.01.2023 Hermstav s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 13.01.2023
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 27.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 27.12.2022
Zmluva 7/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 21.11.2022 Milan Rábik SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 23.11.2022
Zmluva 6/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 09.11.2022 Peter Čanecký SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 23.11.2022
Zmluva 6/TEČ/2022 hmotná zodpovednosť za karty PHM s DPH 07.11.2022 K+T s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 15.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3734