O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

Prečo sa zapojiť do chemickej olympiády?
- Olympiáda z chémie je skvelým prostriedkom na vzbudenie aktívneho záujmu mládeže o predmet.
- Pomáha samostatne a tvorivo riešiť teoretické i praktické úlohy z chémie.
- Pripravuje žiakov na maturitnú skúšku z chémie.
- Je spúšťačom hlbšieho záujmu o svet okolo nás​.

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do 54. ročníka chemickej olympiády. Zadanie úloh obsahuje teoretickú a praktickú časť. Prebehne v dvoch kolách. V domácom (študijnom) a školskom kole.​

 

Materiály:

Material_na_CHO-vypocty_a_nazvoslovie.docx

Material_na_CHO-_karboxylove_kyseliny.docx