O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Dôležité termíny

 

- Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

  • 13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM)
  • 14. marec 2018 - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 15. marec 2018 - matematika