O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou úspešná v súťaži o najlepší enviroprojekt

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa umiestnila na prvom mieste zo stredných škôl v rámci vyhodnotenia X. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou. Do súťaže sa zapojilo 40 školských kolektívov z celého Slovenska. Pri posudzovaní projektov sa porota opierala o kritériá hodnotenia, uvedené v propozíciách súťaže: environmentálne a výchovné výstupy, originalita projektu, spolupráca, udržateľnosť a formálna stránka. Ocenené školy získali diplom, balíček metodických materiálov a vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia a od partnera súťaže SHP Harmanec výrobky značky Harmony.

     Náš projekt, ktorý sme obhájili pod názvom Krasňanské studničky – voda pre život, bol určený všetkým obyvateľom mesta Krásno nad Kysucou a regiónu Kysuce, návštevníkom cyklotrasy a rovnako aj turistom. Zavŕšením projektu bolo odovzdávanie studničiek do užívania osadníkom a občanom mesta. V súčasnosti sa o studničky v jednotlivých osadách mesta: U Gavlasa, U Drozda, U Bohoviča, Lazný Potok a na cyklotrase žiaci našej školy pravidelne starajú. Murári urobili schody k studničkám a vyložili ich kameňom, stolári zhotovili lavičky a informačné tabule, maliari zrealizovali povrchovú úpravu drevených konštrukcií a tesári vyrobili tradičný kysucký prístrešok nad každú zo studničiek zo šindľa. Vytvorili sa oddychové minizóny v zanedbaných lokalitách mesta Krásna nad Kysucou v osadách pri prameňoch studničiek.

     Aj v budúcnosti sa budeme naďalej snažiť chrániť si životné prostredie a zapájať sa do rôznych projektov chrániacich si vodu.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková