O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou na predvádzacej prezentácii Cechu kachliarov a krbárov

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila predvádzacej prezentácie Cechu kachliarov a krbárov SR, ktorý je považovaný za  jednu z najstabilnejších organizácií. Ťažiskom  pôsobenia cechu je preberanie tradícií, dlhoročná skúsenosť a rozširovanie rady kvalifikovaných kachliarov a krbárov, ktorí vedia robiť vo svojom remesle. Cech spolupracuje so školiacim zariadením, usporadúva kurzy a rekvalifikačné kurzy na výučbu tohto remesla.

      Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2014 vo Veľkom Rovnom,  sa zúčastnili žiaci študijného odboru operátor stavebnej výroby z III. B triedy a žiaci z učebného odboru murár z I. C triedy spolu so svojimi majstrami odborného výcviku: Mgr. J. Vilčekom,  Bc. P. Raždíkom a P. Šustekom. Predstavenie kachliarskeho remesla  bolo zastúpené firmami zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ruska a Talianska. Demonštrovali praktickú stránku základov opracovávania kachlí, ich osádzanie, stavbu prenosných pecí a šporákov. Žiaci sa oboznámili s výstavbami rôznych komínových systémov a štruktúrou skladby ukladania kachlí a šamotových tehál. Boli im poskytnuté informácie o nových technológiách, o používaní kvalitných materiáloch a pracovných postupoch na výstavbu kachlí a komínových systémov. Získali aj propagačné materiály, ktoré zvyšujú kvalitu ale aj bezpečnostné postupy, doplnkové systémy dvierok a dymovodov.

      Kachliarski majstri sa zhodli na tom, že opracovávania kachlí, ich osádzanie, stavbu prenosných pecí a šporákov považujú za najlepší základ v kachliarskom remesle a bez neho by nevedeli stavať veľké vstavané pece a šporáky. S touto myšlienkou sa stotožnili majstri odborného výcviku na našej škole a chcú tieto nadobudnuté skúsenosti, informácie, vedomosti a zručnosti odovzdávať žiakom na praktickom vyučovaní. Žiaci si uvedomili, že si treba vážiť remeslo, ktoré udržuje tradície a nadväzuje na prácu našich otcov a predchodcov.

 

Napísala: Mrg. Mária Gavenčiaková