O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Výsledky prijímacie konania 2019/2020 Študijné odbory Učebné odbory Nadstavbové štúdium OKRUHY TÉM NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijatí žiaci bez prijímacích skúšok 2018/2019

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacie konania 2019/2020

PORADIE ŽIAKOV PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

po prvom kole

 

školský rok 2019/2020

 

Odbor: 3341 K – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 

 

 

Kód žiaka

Spolu

Poradie

ODNV 28

79,82

1

ODNV 26

79,75

2

ODNV 22

75,16

3

ODNV 32

72,00

4

ODNV 23

68,00

5

ODNV 33

68,00

6

ODNV 27

66,32

7

ODNV 30

66,00

8

OSV 85

59,01

9

ODNV 21

51,31

10

ODNV 29

44,09

11

ODNV 25

38,50

12

ODNV 24

31,98

13

 

 

 

 

Odbor: 3656  K – operátor stavebnej výroby

 

 

OSV 91 - prijatý na štúdium podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a                       vzdelávaní

 

 

 

 

 

Kód žiaka

Spolu

Poradie

OSV 88

64,16

1

OSV 82

60,20

2

OSV 85

59,01

3

OSV 87

56,50

4

OSV 95

53,93

5

OSV 93

53,66

6

OSV 86

49,82

7

OSV 89

48,70

8

OSV 81

45,16

9

OSV 83

44,58

10

OSV 94

39,81

11

OSV 90

36,09

12

OSV 84

34,91

13

OSV 92

31,99

14

 

 

 

 

Odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

 

 

 

 

 

Kód žiaka

Spolu

Poradie

MNŽ 72

80,66

1

ODNV 32

72,00

2

MNŽ 71

69,59

3

MNŽ 73

60,42

4

MNŽ 77

55,41

5

MNŽ 76

37,92

6

OSV 90

36,09

7

MNŽ 78

25,50

8

 

 

 

 

Odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

 

 

 

 

Kód žiaka

Spolu

Poradie

TŽP 58

76,29

1

TŽP 52

74,7

2

TŽP 62

62,5

3

TŽP 56

59,8

4

TŽP 55

56,7

5

TŽP 60

53,4

6

TŽP 54

53,2

7

TŽP 53

52,6

8

TŽP 59

47,5

9

TŽP 57

43,1

10

TŽP 64

16,5

11

TŽP 65

16,0

12