O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Výchovná poradkyňa: Ing. Jana Majtanová

Konzultačné hodiny: utorok od 9.30 - 13.45 hod. V prípade akútnej potreby kedykoľvek.

Kabinet výchovného poradcu.

Kontakt: majtanova@sosdskrasno.sk

Slová  výchovného poradcu žiakom :

Mohlo by sa zdať, že úlohou VP je pomáhať len problémovým žiakom, opak je pravdou. Súčasťou vzdelávania by nemali byť len nadobudnuté vedomosti, ale aj získanie schopností a zručností vlastným pričinením. Poznávaním svojich silných a slabých stránok môžeme neustále svoje schopnosti rozvíjať a cieľavedome sa tak pripravovať na svoje budúce zamestnanie, pretože ako hovoril

 Maxim  Gorkij:

 „Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.!

 Preto, aby naši žiaci boli všetci šťastní, treba si osvojiť niekoľko zásad:

Zopár dobrých rád AKO  SA  SPRÁVNE  UČIŤ !

Čo sa odporúča:

 • najlepšie medzi treťou a piatou hodinou poobede, keď vrcholí schopnosť sústredenia
 • učiť sa dá aj medzi siedmou a ôsmou večer, schopnosť sústrediť sa je však slabšia
 • vo vlastnej izbe alebo aspoň kútiku, bez rušivých momentov
 • pravidelne, asi hodinu až hodinu a pol denne
 • text si raz – dvakrát prečítať
 • po doučení si povedať nahlas osvojenú látku
 • robiť si v škole kvalitné poznámky
 • počas učenia si robiť prestávky ako v škole

 

Čo sa neodporúča:

 • učiť sa tesne pred spánkom
 • učiť sa v rušivom prostredí  (zapnutý televízor, návšteva)
 • kričať na žiakov, keď nechápu
 • odkladať si učivo a úlohy na poslednú chvíľu
 • učiť sa najskôr obľúbené predmety a až potom náročné či neobľúbené, neostane už na ne energia
 • robiť si najskôr domáce úlohy zo všetkých predmetov a potom sa učiť. Lepšie je urobiť si úlohu a hneď sa z daného predmetu aj naučiť