O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Učebné odbory

Možnosti štúdia

3355 H stolár

absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a montážou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných výrobkov z dreva a drevných materiálov.

 

3370 H čalúnnik

absolvent je schopný uplatniť sa v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác, čalúnenia dopravných prostriedkov, v sériovej alebo individuálnej výrobe.

 

3663 H tesár

absolvent je schopný ručne i strojovo opracovávať drevo, sadrokartón. Vie zhotovovať drevené a ľahké kovové lešenia, plošiny a debnenia, nosné tesárske konštrukcie.

 

3675 H maliar

absolvent vykonáva činnosti súvisiace s povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších častí stavby, údržby a opravy budov, povrchovú úpravu výrobkov, jednoduché murárske, betonárske a izolatérske práce.

 

3661 H murár

absolvent sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy a vykonávať murárske práce

 

8555 H umelecký rezbár – rezbárka

absolvent je schopný zhotoviť reliéf, ornamentálnu a figurálnu intarziu, vie zvoliť materiál, zhotoviť reprodukciu umeleckého predmetu, kópiu jednoduchej plastiky.

 

Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka.