O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Konzultačný deň

KONZULTAČNÝ DEŇ PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ŠKOLY

 


1. Konzultačným dňom pre zákonných zástupcov žiakov školy je prvý pondelok v mesiaci v čase 14.00 – 15.00 hod. Ak je v prvý pondelok mesiaca pracovné voľno, potom platí ďalší pondelok v mesiaci.
2. Zákonný zástupca žiaka si môže dohodnuť osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami školy. Tel: 041/4385337
3. Žiak školy si môže dojednať konzultácie po dohode s pedagogickým zamestnancom.